top of page

SPARTANS IN ACTION

2022 ROSTER

ABSHISHEK SAINI

ABHISHEK SHARMA


DHRUV YADAV

GAURAVA SHARMA

HRISHIKESH JOSHI

IJAZ BABAKARKHEL

JAYESH MODHA

KRISHNA JAYARAMAN

KRISHNA MALIREDDI

MANOJ PRABHAKARAN

PARAMJOT SINGH HEER (C)

RAJIV VENKATAKRISHNAN

RAM YADLAPALLI

SAI PRATHAP GUDURI (VC)

SANKAR PIRAMANAYAGAM

SIDHARTH GAVANDI

WASIL KHAN

bottom of page